حریم خصوصی

  • اطلاعات کلی
  • حق دسترسی ، تصحیح و حذف داده ها و پردازش داده
  • مدیریت اطلاعات شخصی
  • اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم
  • چگونگی استفاده از اطلاعات شما
  • اشتراک گذاری اطلاعات شما

به صفحه قوانین خوش آمدید! زمانی که شما از خدمات وب سایت ما استفاده می کنید ، با اطلاعات خود به ما اعتماد می کنید. حریم خصوصی به شما کمک میکند تا بدانید ما چه اطلاعاتی را جمع آوری می کنیم . چه استفاده ای از آن اطلاعات می شود.

کاربران ما مجاز به دسترسی , تصحیح و حذف برخی از اطلاعاتاخود می باشند. سعی ما بر این است که تا حد امکان امنیت شما تامین شود.

شما می توانید بخشی از اطلاعات شخصی تان را در این وب سایت ویرایش کنید. شما در جمع آوری اطلاعات حق انتخاب دارید که چه چیزی را وارد کنید. اس ام اس هایی که از ما دریافت می کنید ، خدماتی بوده و صرفا جهت پاسخ به برخی از درخواست هایتان به موبایل شما ارسال خواهد شد.

وب سایت اطلاعات خرید شما را جهت نمایش به شما و رستوران دار ، ثبت می کند. این اطلاعات از سمت شما قابل ویرایش نخواهند بود.

استفاده وب سایت از اطلاعات خرید و اطلاعات فردی شما فقط برای ارائه خدمات به خود شما و تسهیل سرویس دهی به شما مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعاتی که برای سفارش ضروری هستند برای رستوران موردنظر به نمایش در می آید.